Lokala regler

Lokala regler

 

Banmarkering Regelhänvisning Regel
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA; spel förbjudet bilaga I, sid 133
Vit eller blå linje mark under arbete (MUA) 25

Out of Bounds (Regel 27)
Vid spel på hål 7 och hål 13 är en boll som passerat de vita pinnarna på höger sida som definierar out of bounds , och som är i vila på andra sidan , out of bounds även om den ligger på annan del av banan.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26)

Omarkerade Diken o dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Vattenhinder / sidovattenhinder (Regel 26) med droppzon

På hål 11 på vänster sida efter bron finns en droppzon angiven, där droppning får ske med ett slags plikt för boll i sidovattenhinder.  Anmärkning: Droppning i droppzon måste ske i enlighet med anmärkningen på sid 146-147 i Regler för golfspel.

 

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
c) Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1) - spel förbjudet
Myrstackar.

Pluggad boll (Regel 25-2)
Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel. 

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
Avståndsplattor

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)

När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:
Matchspel: Förlust av hålet                  Slagspel: Två slag

 

Lokala bestämmelser

1. På nedanstående hål är det förbjudet att slå förrän ringning hörts eller spelare förvissat sig om att framförvarande parti är utom räckhåll:
Hål 1: Från tee. Utslag skall ej ske före starttid.
Hål 2: Från röd tee samt från platån.
Hål 4: Inspel mot green.
Hål 12: Inspel mot green.

2. Bunkerkrattor skall ligga helt i bunker.

3. Bagvagnar får inte dras över tee eller green eller mellan green och greenbunker/ hinder.

4. Det finns möjligheter att på utvägen handla i kiosken men när framförvarande parti lämnar hål 7 skall ditt parti vara på tee beredda att slå ut.

5. På hål 11 gäller vid kö: Markera era bollar på green och låt bakomvarande slå ut, fungera som forecaddie, putta färdigt och gå vidare.

6. Spelare som spelar banan som en 9-hålsslinga, lämnar företräde vid hål 14 för en boll som kommer från hål 13 om den kommer samtidigt till hål 14.

7. Spelare bör alltid visa hänsyn och försäkra sig om att användande av elektronisk utrustning, som t.ex. mobiltelefon inte distraherar eller fördröjer spelet. Se Etikett sid 26 i regelboken samt regel 6-7 och 33-7.

 

Säkerhetsbestämmelser

Säkerhetsbestämmelserna gäller inom hela golfbaneområdet inklusive övningsområden.

1. Banpersonal har alltid företräde.

2. Om banpersonal eller spelare befinner sig i riskzonen skall ömsesidigt klartecken inväntas innan du slår. Klartecken ges med tydligt uppsträckt arm.

3. Spela aldrig bollen förrän maskin har passerat helt och provsvinga aldrig i riktning mot banpersonalen eller spelare.

4. Spela aldrig bollen mot en green utan flaggstång.

5. Banpersonalen har skyldighet att anmäla överträdelser.

6. Vid överträdelse av säkerhetsbestämmelserna kan straff utmätas, t e x avstängning. (Se SGF's publikation: Säker golf i Sverige)

7. När klippning pågår på "dolda hål" finns skyltar vid tee som informerar om detta. Var helt säker på att banpersonal är borta frå riskzonen innan du spelar bollen.