Crowdfunding-golf på fredagar

Testa en ny modell för att spela golf!

(Information om nivåer och upplägg finns under fliken Crowdfunding i menyn)


Under de senaste åren har crowdfunding utvecklats till att bli en populär modell för att finansiera olika former av projekt. År 2016 omsatte crowdfunding närmare 500 miljarder kronor globalt och affärsmodellen förväntas passera traditionellt riskkapital inom de närmaste åren. Men inom golfen lyser modellen med sin frånvaro.

Crowdfunding har ännu inte fått något större genomslag inom golfen. Det finns några få exempel på appar, utrustning och tävlingar som använt sig av modellen, men än så länge har inte själva spelet som sådant finansierats på detta sätt.

Mölndals GK tror att crowdfunding kan vara en ny modell för hur delar av golfen kommer att finansieras framöver. Bengt-Arne Johansson, klubbchef på Mölndals GK, förklarar:

- För de flesta golfare i Sverige är golfen bara en av många aktiviteter och sporter en sysslar med. Den massiva utvecklingen av antalet medlemmar hos s.k. brevlådeklubbar visar att golfare i Sverige söker något annat än traditionella årsmedlemskap. Vi testar en möjlighet för golfare i Göteborg att spela och betala vad man anser att rundan är värd.

Med start fredagen den 4 augusti 2017 öppnar Mölndals GK upp banan för spel under fredagar, baserat på crowdfunding. Alla kan boka en starttid som vanligt, utan att betala i förväg, men efter rundan kan golfare istället betala det som de anser att rundan var värd. Även golfare utan officiellt handicap och klubbmedlemskap är välkomna.

- Vi öppnar till en början upp fredagar för detta projekt, säger Bengt-Arne Johansson. Efter rundan kan spelare endera välja att betala med kontanter efter artonde green, eller swischa eventuell betalning. Med olika nivåer gör vi det möjligt för alla spelare att kunna njuta av spelet och vår vackra bana och betala det som golfaren själv vill och har råd med.

Sven Hilmersson, styrelseordförande på Mölndals GK, säger:

- Som med de flesta crowdfunding-projekt är detta ett experiment. Genom enkäter och kvalitativa undersökningar har vi insett att den gamla modellen att betala för golf inte riktigt stämmer överens med hur många golfare vill ha det idag. Hela golf-Sverige behöver därför hitta nya vägar. Frivillig crowdfunding, där golfare betalar det man själv anser att rundan är värd, tror vi är ett modernt och roligt sätt att testa på en bana, och vi hoppas att fler klubbar kommer att haka på trenden!

Mer information finns på www.molndalsgk.se/se/crowdfunding.

Kommentarer