Ordförande brev nr 3

ORDFÖRANDEBREV NUMMER 3 2020.

 

Här kommer lite aktuell information från Roland Bengtsson.

Resultatet för 2019 finns som ni vet tidigare tillgängligt i receptionen hos Eva.

Vi har haft mycket Golfspel under vår och sommar, både gäster och medlemmar.

Skötseln av banan har fungerat bra men en del saker kan ytterligare förbättras.

Greenkeeper är nu Daniel som har varit ansvarig sen strax före sommaren.

GML har utfört sitt praktiska arbete på ett bra sätt och vi skall ha ett möte i september hur vårt samarbete kommer att bli nästa säsong.

I dagarna har delar av styrelsen samt inbjudna i våra olika kommiteerna haft en sittning angående Sweetspot.

Resultatet av detta möte kommer att redovisas senare.

En information om vår nuvarande ekonomiska situation.

Som det ser ut dagsläget är det ingen oro med ekonomin men

det får inte bli som förra året då säsongen i stort sett tog slut efter september. Vi följer vår budget.

När det gäller rangen så har det inte varit enkelt att få ihop, dagar, personer och lite blåst. Jag hoppas att det kommer bli klart under nästa vecka.

Tävlingar kommer att tillåtas från den 1/7 fullt ut men med gällande

Information från SGF, GGF(se hemsida) och folkhälsomyndigheten.

Detta skall följas av oss alla gammal som ung. Nya anslag skall upp.

 

NEDANSTÅENDE HAR INTE FUNGERAT TILL FULLO.

Bilar:

Om inte bilarna som hyrs ut tvättas och städas kommer det att innebära att efter en inspektion av bilarna utförts och de som då inte har gjort detta kommer att debiteras en extra kostnad för städning.

OBS! Varje biluthyrning registreras i fortsättningen med Golf id.

Niohåls Banan:

Det har gått ut en information på hemsidan om tillfällig ändrad spelordning på vår 9 hålsslinga.

Styrelsen kommer att diskutera Nio-hålsspel under hösten

Detta p.g.a mörka kvällar.

 

LAGA ALLTID MINST ETT NEDSLAGSMÄRKE PÅ VARJE GREEN.

 

HA EN TREVLIG HÖST ROLAND BENGTSSON ORDFÖRANDE.

 

 

 

 

 

Kommentarer

Fler artiklar