Ordförandebrev 2 2020

ORDFÖRANDEBREV NUMMER 2 2020.

Här kommer ett efterlängtat brev från Roland Bengtsson.

Det kommer att bli ett annorlunda ordförandebrev eftersom det

 inte ,som tidigare år, varit ett medlemsmöte på vårkanten.

Vi lever i ett samhälle som har drabbats av en pandemi Covid-19, som har förändrat hela vårt beteende i vår livssituation.

Det sena brevet är mitt beslut eftersom jag hade planerat att kunna redovisa 2019 års resultat i samband med det första ordförandebrevet.

Nu kommer det i stället att under nästa vecka finnas tillgängligt i pappersformat i vår reception för avhämtning till medlemmar.

Hur ser det ut nu ut för Mölndals Golfklubb i dagsläget då:

Banan.

Vår tidigare Greenkeeper Magnus Eliasson har sagt upp sig från GML och skall ersättas från och med 29/6 med en ny person från GML som jag i.o.f.s. har träffat men inte haft ett möte med ännu eftersom han inte har installerat sig här än.

Jag kommer att lägga ut en presentation om honom när jag har haft ett första möte.

Den 29/6 skall jag ha ett möte med GML:s VD Kristoffer Palmlund om hur vi skall gå vidare i denna fråga.

Från och med i år har vi omarbetat vårt avtal som gäller under 2020 för att minska kostnader för vår skötsel av banan. Till exempel har våra Dolda resurser har anmält sitt intresse till mig för att vi bl.a. skall klippa ruffen själva. Således minskar kostnaden från tidigare avtal som var tecknat till 2023 med c:a 400.000 :- årligen.

Avtalet utan denna förändring skulle varit 3.200.000:-

 

Hur se vår ekonomi ut så här långt:

Årsbudget Greenfee                1.000.000

Efter vecka 25                            497.000

Årsbudget Bilar, Vagnar           120.000

Efter vecka 25                            178.000

Årsbudget Rangen                    330.000

Efter vecka 25                            206.000

Medlemsintäkter Budget        4.000.000

Efter vecka 25                            4.200.000

Till detta tillkommer de som har förändrat sitt medlemskap i de olika

Greenfee medlemskapen och utökat detta.

Har inga siffror på detta i nuläget.

Antalet aktiva och betalande medlemmar idag är 1990 stycken.

 

Rangen:

Jag har tagit tag i nätet på rangen och samlat ihop frivilliga och hjälpsamma klubbmedlemmar. Tillsammans har vi börjat att hänga upp nätet på rätt sätt. Det tar lång tid och är väderberoende och vår plan är att fortsätta nästa vecka för att färdigställa dessa arbeten.

 

FRIVILLIGA SOM VILL HJÄLPA TILL I KLUBBEN.

Alla som vill hjälpa till på något sätt i klubben med olika sysslor är hjärtligt välkomna att höra av sig till mig.

 

 

Tävlingar kommer att tillåtas från den 1/7 fullt ut men med gällande

Information från SGF,GGF(se hemsida) och folkhälsomyndigheten.

Detta skall följas av oss alla gammal som ung.

 

Bokningssystem:

Från och med i år har vi ett nytt bokningssystem Sweetspot.

Det blev inte som planerat med informationsmöte på klubben som det var tänkt.

Systemet kommer att underlätta administration samt att vi får

en bättre kontroll över gästspel.

För er som har frågor om detta går det bra att ta kontakt med styrelsen.

 

Bilar:

Om inte bilarna som hyrs ut tvättas och städas kommer det att innebära att efter en inspektion av bilarna utförts och de som då inte har gjort detta kommer att debiteras en extra kostnad för städning.

OBS! Varje biluthyrning registreras i fortsättningen med Golf id.

 

Niohåls Banan:

Det har gått ut en information på hemsidan om tillfällig ändrad spelordning på vår 9 hålsslinga.

De situationer som uppstått på hål 14 med diskussioner har inte alltid varit särskilt bra. Det skall inte behöva bli på detta sätt.

 

 

 

 

Till sist vill jag påminna att vi måste fylla våra starttider så att alla får möjlighet att spela golf. Vi närmar oss nu semestertider och det kommer att ge ett ökat tryck på Banan.

 

LAGA ALLTID MINST ETT NEDSLAGSMÄRKE PÅ VARJE GREEN.

 

HA EN TREVLIG SOMMAR ROLAND BENGTSSON ORDFÖRANDE.

 

 

 

 

 

Kommentarer

Fler artiklar