GGF rekommendationer/ Corona - riktlinjer

Golfvänner

 

Mölndals GK följer myndigheternas och Göteborgs Golfförbunds rekomendationer och riktlinjer kring Corona.

Brev bifogas nedan samt länk till Folkhälsomyndigheten rekomendationer

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

/ Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Ordförandebrev 2 2020 2020-06-30
Good Morning 27 juni 2020-06-27
25 juni 2020-06-26
Spela 9 Hål uppdatering 2020-06-26
Sommaraktiviteter på Mölndals GK 2020-06-25