Corona - riktlinjer

Golfvänner

 

Mölndals GK följer myndigheternas och Göteborgs Golfförbunds och Svenska Golfförbundets rekomendationer och riktlinjer kring Corona.

Brev bifogas nedan samt länk till Folkhälsomyndigheten rekomendationer samt Golfförbundets rådgivning till klubbar

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

https://golf.se/for-klubben/radgivning/Corona-riktlinjer-for-klubbar/

 

/ Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar