GGF rekommendationer/ Corona - riktlinjer

Golfvänner

 

Mölndals GK följer myndigheternas och Göteborgs Golfförbunds rekomendationer och riktlinjer kring Corona.

Brev bifogas nedan samt länk till Folkhälsomyndigheten rekomendationer

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

 

/ Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar