Vem är du, Roland Bengtsson……………….?

Vi träffas en solig eftermiddag i klubbhuset på MÖGK för att samtala om den nya rollen för Roland som ordförande i Mölndals Golfklubb.

Roland kommer direkt från Fässbergskolan där han jobbar som volontär i årskurs 9 med ämnet matematik på schemat. Jättekul jobb tycker Roland för han känner sig som ”en i gänget” och uppskattningen från eleverna går inte att ta miste på, hjälpen behövs och eleverna ger positiv feedback tillbaka.

Såsom relativt nybakad pensionär efter ca: 30 år som VVS-ingenjör varvar han volontärarbetet i skolan med ordförandejobbet i MÖGK. Klubben som han blev medlem i på slutet av 80-talet och som han varit trogen hela tiden med undantag av 1 år som passiv medlem med på grund av knäproblem. I tidernas begynnelse såg banan en aning annorlunda ut och Roland påminner om att hål 5 var ett par4 hål under flera år.

Roland ser sin roll som ordförande i klubben att leda och fördela arbetet i styrelsen och att ha det övergripande ansvaret. I detta ingår att strukturera styrelsen så att alla i denna har och känner sina ansvarsområden.

Rolands målsättning på kort sikt är att få styrelsen att jobba efter nya rutiner. Målsättningen på lång sikt är få en stabil klubbverksamhet i vilket bland annat ingår god ekonomi, bra bana, bra restaurangverksamhet och nöjda medlemmar.

Frågan om hur Roland uppfattar dagens MÖGK besvaras med att ”den ekonomiska situationen har spelat för stor roll vilket i sin tur delvis hämmat utvecklingsmöjligheterna på det golfmässiga planet”. Roland vill understryka att vi är på rätt väg bland annat genom bra avtal med våra underleverantörer vilket ger oss bättre översikt och framförhållning i olika situationer. Dessutom har vi ett bra medlemsantal även om det finns en stor blandning av medlemskapen, vilket ligger i tiden enligt Roland.

Hur kommer då medlemmarna i MÖGK att märka att vi har ny ordförande? Rolands förhoppning är att det skall synas att vi kommer att ha en väl fungerande styrelse som tar hand om de frågor som uppstår under golfsäsongen både på det praktiska och ekonomiska planet.

Rolands ledord blir ”vi skall ha en fin bana med bra golfspel och folk som spelar på MÖGK skall tycka det är roligt. För att uppnå detta måste det råda öppenhet och transparens i alla delar i vår klubb”.

 

PES 1/3-19

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Ordförandebrev 2 2020 2020-06-30
Good Morning 27 juni 2020-06-27
25 juni 2020-06-26
Spela 9 Hål uppdatering 2020-06-26
Sommaraktiviteter på Mölndals GK 2020-06-25