Kommittéer

Här finns information från respektive kommitté på klubben.

Medlem

Junior

Senior

Damer

Herrar

Bridge

Tävlingskommitténs sammansättning 2022

Ordinarie:

Kent Brattberg, Ordförande

Bosse Graffman, Arbetsutskott

Vakant , Damer

Christer Öjersson, Ledamot

Magnus Hasselqvist, Styrelsen

Adjungerade:

Peter Nilsson, Seniorer

Vakant, Junior & Eliten

Dan Mårtensson, Herrar

Helene Brodin, Regel

AnnCatrin Carlsson, Head Pro