Kommittéer

Här finns information från respektive kommitté på klubben.

Junior

Senior


Damer


Herrar


Bridge

 

Tävlingskommitténs sammansättning 2020

Ordinarie:

Kent Brattberg  Ordförande

 

Bosse Graffman  Arbetsutskott

 

Ami Öberg  Damer

 

Christer Öjersson Ledamot

 

Lars-Åke Nilsson  Styrelsen

 

Adjungerade:

 

Per-Erik Säwerström  Seniorer

 

Fredrik Börjesson  Junior & Elite

 

Dan Mårtensson  Herrar

 

Helene Brodin  Regel

 

Rolf Lossius  Head Pro