Bankommittens medlemmar

Ordförande        Alfred Holz           0705-909397

Ledamot            Håkan Fardvik      0709-941867

Ledamot            Olof Gustafsson    031-992308