Regler herrgolfen 2018

Årets "tidiga" nyhet är:

  • Start är tillåten från 06:00

Anmälan till herrgolfen skall göras i GIT antingen i terminalen eller via min golf för varje onsdagsgolf som man vill spela.

Deltagarpoäng erhålls endast vid slutförd rond. Startavgift återbetalas ej oavsett skäl till avbruten rond.

Samma tidsbokningsregler i år, dvs man bokar själv sin starttid på listan.
Detta innebär att startlistan kommer att tas ner måndag kväll kl 17.00 och alla ändringar därefter sker via kansliet. Kan man ej spela skall detta anmälas senast kl 10.00 på aktuell onsdag. Kommer man ej till start utan att avboka tiden kommer vi att debitera dubbel startavgift. Detta är i linje med de regler för tävlingsspel som gäller på klubben i övrigt. Helt tomma tider under startförbudet kommer att släppas till allmänheten klockan 10.00 aktuell onsdag.

Månadstävlingar spelas i maj, juni, au­gusti, september och Summer Classic 36 hål den 26 juli. Alla herrar som detta kalenderår fyller 20 är välkommna att deltaga.

Vi startar den 2 maj. Bokningslista för starttider kommer att finnas uppsatt fr.o.m 26/4 på vår anslagstavla. Du bokar den tid som passar dig bäst. Våra startti­der är mellan klockan 14.00–17.00 och senare på säsongen 13.00–16.00.

Om du vill spela tidigare på dagen så går det också bra (boka starttid i GIT), dock inte före kl. 06.00 och du måste självklart spela med en markör. Glöm inte att markören måste signera ditt scorekort.

Startavgift erlägges i kansliet där du får ditt scorekort utprintat från GIT.
Startavgiften är 80 kr

Maj, juni, augusti och september spelas från gul tee i A-klass medan B-klass väljer röd eller gul tee inför varje herrgolf.

Summer Classic spelar A-klassen första ronden från gul tee och andra ronden från vit tee. B-klassen börjar från gul tee och avslutar från röd tee.
Max antal deltagare är 96 st. Spelare som deltagit minst 2 onsdagar under säsongen har förtur. Startavgift 140kr.

Även i år kommer vi att ha ett kortare startförbud, vilket innebär att vi kan möta bollar som spelar niohålsbanan på hål 14.

TOURRANKING
Varje månadstävling maj, juni, Summer Classic i juli, augusti och september ingår i tourrankingen.

De tjugo bästa i varje månadstävling får placeringspoäng, ettan 28p, tvåan 24p, trean 21p, fyran 19p, femman 17p och sjätte till tjugonde plats ger 15p till 1p.

Varje onsdag du spelar ger 1 deltagarpoäng vid slutförd rond. Startavgift återbetalas ej oavsett skäl till avbruten rond.

HANDICAPKLASS
Tourrankingen består av två klasser:
A: spelhcp 18 eller lägre
B: spelhcp 19-36. Har du spelhcp över 36 får du spela i klass B med spelhcp 36.

Om du börjar spelåret i klass B och spelar ner ditt spelhcp till spelhcp 18 eller lägre så kan du fortsätta spelåret i klass B och noterar detta på ditt scorekort vid varje speltillfälle.

Om du börjar spelåret i klass A och spelar upp ditt spelhcp till spelhcp över 18 så kan du fortsätta spelåret i klass A och noterar detta på ditt scorekort vid varje speltillfälle.

Om du vill byta klass så får du inte ta med dig placeringspoängen till den nya klassen. Du får däremot flytta över dina deltagarpoäng. 
Meddela tävlingsledningen.

I praktiken kan du kvalificera dig till finalspelet i bägge klasserna men spelar finalen i den klass du tillhörde i september månads ingång.

FINALDAGEN
Sista lördagen i september är det finalspel och då spelar alla från gul tee.

Kvalificerade för finalspelet är platserna 1-20 på tourrankingen i respektive klass. Reserver vid återbud är platserna 21-25, är ingen av reserverna på plats finaldagen så vinns matchen på WO.

Deltagare skall anmäla sig i tävlingskansliet senast 30 min innan start. Får du förhinder att deltaga är vi tacksamma om vi får reda på detta i så god tid som möjligt. För reserverna gäller att man skall vara på plats och beredd att spela om en vakans uppstår.

Finalspelet spelas först som matchspel i 9 hål (hål 1-9), 10 st matcher. Segrarna går vidare till Shout Out. Där den med sämsta resultatet på varje hål blir utslagen. Shotouten spelas utan hcp.

Om flera spelare har lika "sämsta" resultat på ett hål sker avgörandet med ett slag. chip eller putt, den som är längst från hålet åker ut.

PRISUTDELNING
Prisutdelning maj, juni, augusti, september och tourrankingen sker på Finaldagen. Priser delas ut till de 3 bästa varje månadstävling i varje klass. De tre första i respektive klass på tourrankingen erhåller pris. Prisutdelning för Summer Classic sker direkt efter tävlingens avslut.
Priser som inte hämtas ut vid prisutdelningen tillfaller Herrgolfen.

VINTERGREEN
Hoppa över hålet och räkna banans par plus handicapslag.

LOKALA TÄVLINGSBESTÄMMELSER.
Onsdagsgolfen spelas som slaggolf med hcp i bägge klasserna.
Vid lika resultat avgör lägsta spelhandicap, därefter exakt handicap.

Det är inte tillåtet att använda golfbil under onsdagsgolfen om inte inlämnat läkarintyg har godkänts av styrelsen.

Bilförbud kan införas under pågende spel och då måste man omedelbart sluta köra bil på spelfältet. Beslut om bilförbud kan tas av banpersonal, tävlingsledningen eller kanslipersonal.

Under Summer Classic gäller bilförbud för både spelare och caddie.

Det är tillåtet att använda caddie vid samtliga tävlingstillfällen.

Spelare med lägst hcp i bollen är ansvarig att tiden och platsen på banan hålls

Kiosken: Det är inte tillåtet att stanna och fika om det är tomt på green på hål 7.

Innan du går ut och spelar titta i dom lokala reglerna.

SIST MEN INTE MINST.
Vi kommer även i år att ha stor focus på våra rondtider, ”tidslapparna” kommer att användas även i år och är ett bra hjälpmedel för oss att identifiera orsakerna till långsamt spel.

Vill också påminna om att onsdagsgolfen är en tävling som alla andra d.v.s. ”regler för golfspel” gäller.

Glöm inte nittonde hålet! När vi sitter och summerar dagens runda ta då gärna en bit mat i trevligt sällskap.

Välkommen till herrtourens tjugosjunde säsong.