Regler herrgolf 2020

Årets nyheter är speciella och beror så klart på Covid-19 och lite på GIT

  • Egen registrering av handicap under Juni
  • Uppträda enligt FHM
  • Endast digital betalning
  • Endast tider via sweetspot
  • Inga signerade scorekort
  • Skyldighet att avbryta tävling vid symtom på sjukdom
  • Publik- och caddieförbud

Strul med GIT

GIT kan under juni ej hantera handicap varför vi under juni ej gör resultathantering i GIT utan istället gör vi på följande sätt med registrering av ronder.
Spelaren registrerar själv sina poäng i Min Golf. 
Spelaren noterar Brutto- och Nettoresultat på sitt scorekort och lämnar det i vår låda för scorekort.

Nyheter p.g.a. Covid-19

Alla spelare förväntas uppträda enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi tillåter endast digital betalning av herrgolfen och detta görs i Min Golf när man anmäler sig till tävlingen.

Listan med reserverade tider används ej (kan komma tillbaka senare), man bokar speltid via sweetspot.

Regelpåverkan p.g.a. Covid-19

Inga signerade scorekort!  Spelaren för sitt eget scorekort och markören motläser det verbalt efteråt, detta är en tillåten avvikelse från regel 3.3b enligt SGF. Notera din markörs golf-id på ditt scorekort.

Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020 med anledning av Covid-19 från Svenska Golfförbundet

1.18.5 Krav att avstå deltagande i tävling
Spelare som inför eller under tävling känner av eller uppvisar symtom på sjukdom är skyldig att omgående avbryta tävlingen och lämna tävlingsbanan. Ingen bestraffning eller annan påföljd (inklusive extra avgift/straffavgift) får tilldelas en sådan spelare. Läkarintyg behöver inte visas upp.

1.18.8 Publik- och caddieförbud
Golfklubben ansvarar för att förbudet mot allmänna evenemang och tillställningar som omfattar minst 50 personer i ordningslagen följs utan avsteg. Det är därför inte tillåtet med publik på herrgolfen. Caddieförbud gäller för herrgolfen.

Nedan följer de ordinarie reglerna.
Några har fått några justeringar relaterat till årets nyheter.

Anmälan och betalning till herrgolfen skall göras i GIT antingen i terminalen eller via "Min golf" för varje herrgolf som man vill spela. Startavgiften är 80 kronor. Du får ditt scorekort i kansliet om anmälan och betalning är korrekt genomförd.

Tävlingar spelas varje onsdag maj - september och alla herrar som detta kalenderår fyller 20 år är välkomna att delta.

Onsdagen den 29/7 kombinerar vi herrgolfen med 36-håls tävlingen Summer Classic. Första ronden på Summer Classic räknas in i herrgolfen. För deltagare i Summer Classic så gäller bilförbud för både spelare och caddie under båda ronderna. Vill man endast spela herrgolfen så spelar man bara första ronden och kan då använda bil (om man har giltigt läkarintyg) men är då givetvis ej berättigad att delta i Summer Classic. Beroende på de rekommendationer vi får från SGF kan Summer Classic komma att ställas in 2020.

Första tillåtna starttid för herrgolf är klockan 06.00 och du måste självklart spela med en markör.

A-klass spelar från gul tee medan spelare B-klass kan välja röd eller gul tee inför varje herrgolf. Se till att välja den tee du vill spela ifrån när du anmäler dig i Min Golf till tävlingen.

Även i år kommer vi att ha ett kortare startförbud eller inget startförbud alls, vilket innebär att vi kan möta bollar som spelar niohålsbanan på hål 14.

TOURRANKING
Varje månadstävling maj, juni, juli, augusti och september ingår i tourrankingen.
Observera att 2020 kommer första onsdagen (1/7) att räknas till juni för att få fyra onsdagar i både juni och juli.

De tjugo bästa i varje månadstävling får placeringspoäng. Ettan 28p, tvåan 24p, trean 21p, fyran 19p, femman 17p och sjätte till tjugonde plats ger 15p till 1p.

Varje herrgolf du spelar ger 1 deltagarpoäng vid slutförd rond.
Startavgift återbetalas ej oavsett skäl till avbruten rond. Om ronden avbryts relaterat till regel 1.18.5 erhålls dock deltagarpoäng.

HANDICAPKLASS
Tourrankingen består av två klasser:
A: spelhcp 18 eller lägre
B: spelhcp 19-36. Har du spelhcp över 36 får du spela i klass B med spelhcp 36.

Om du börjar spelåret i klass B och spelar ner ditt spelhcp till spelhcp 18 eller lägre så kan du fortsätta spelåret i klass B och noterar detta på ditt scorekort vid varje speltillfälle.

Om du börjar spelåret i klass A och spelar upp ditt spelhcp till spelhcp över 18 så kan du fortsätta spelåret i klass A och noterar detta på ditt scorekort vid varje speltillfälle.
Notera att max spelhcp i A-klass är 18 oavsett ditt aktuella spelhcp.

Om du vill byta klass så får du inte ta med dig placeringspoängen till den nya klassen. Du får däremot flytta över dina deltagarpoäng. 
Meddela tävlingsledningen.

I praktiken kan du kvalificera dig till finalspelet i bägge klasserna men spelar finalen i den klass du tillhörde i september månads ingång.

FINALDAGEN
Sista lördagen i september är det finalspel och då spelar alla från gul tee.

Kvalificerade för finalspelet är platserna 1-20 på tourrankingen i respektive klass. Reserver vid återbud är platserna 21-25, är ingen av reserverna på plats finaldagen så vinns matchen på WO.

Deltagare skall anmäla sig i tävlingskansliet senast 30 min innan start. Får du förhinder att deltaga är vi tacksamma om vi får reda på detta i så god tid som möjligt. För reserverna gäller att man skall vara på plats och beredd att spela om en vakans uppstår.

Finalspelet spelas först som matchspel i 9 hål (hål 1-9), 10 st matcher. Segrarna går vidare till Shout Out. Där den med sämsta resultatet på varje hål blir utslagen. Shotouten spelas utan hcp.

Om flera spelare har lika "sämsta" resultat på ett hål sker avgörandet med ett slag. chip eller putt, den som är längst från hålet åker ut.

PRISUTDELNING
Prisutdelning maj, juni, juli, augusti, september och tourrankingen sker på Finaldagen. Priser delas ut till de 3 bästa varje månadstävling i varje klass. De tre första i respektive klass på tourrankingen erhåller pris. Priser som inte hämtas ut vid prisutdelningen tillfaller Herrgolfen.

VINTERGREEN
Hoppa över hålet och räkna banans par plus handicapslag.

LOKALA TÄVLINGSBESTÄMMELSER.
Herrgolfen spelas som slaggolf med hcp i bägge klasserna.
Vid lika resultat avgör lägsta spelhandicap, därefter exakt handicap.

Det är inte tillåtet att använda golfbil under herrgolfen om inte inlämnat läkarintyg har godkänts av styrelsen.

Bilförbud kan införas under pågende spel och då måste man omedelbart sluta köra bil på spelfältet. Beslut om bilförbud kan tas av banpersonal, tävlingsledningen eller kanslipersonal.

Spelare med lägst hcp i bollen är ansvarig att tiden och platsen på banan hålls

Innan du går ut och spelar, titta i dom lokala reglerna.

SIST MEN INTE MINST.
Vi kommer även i år att ha stor focus på våra rondtider, ”tidslapparna” kan komma att användas även i år och är ett bra hjälpmedel för oss att identifiera orsakerna till långsamt spel.

Vill också påminna om att herrgolfen är en tävling som alla andra d.v.s. ”regler för golfspel” gäller.

Glöm inte nittonde hålet! När vi sitter och summerar dagens runda ta då gärna en bit mat i trevligt sällskap men håll distans enligt Covid-19 direktiv.

Välkommen till herrtourens tjugonionde säsong.