Medlem

Medlemskommitten på Mölndals Golfklubb har som mål att vara en kontaktyta för medlemmarna så att alla känner sig välkomna och blir delaktiga i klubbens olika aktiviteter.

Vi som är med i komitten är:

 

Lars-Åke Nilsson - Ordförande