Barometer 6

Idag stod Hjördis och Sven för ruljansen. Vi var trettionio som ville ta chansen, att slåss om poängen i vår Barometer. Själv gick jag väl drygt 65 hektometer. Och vindarna ven och himlen var grå, men det gjorde inget, vi spelar ändå. Och Arne vann C-klass och Erlandsson B. A-klass Curt Persson på blott 73. Och alla de övrigas scorer finns me' att för intresserade titta och se.

Vi på pallen.

Vi på pallen.