Artikel på Svensk Golf

Mölndals Golfklubb fick pris 20 mars i Lund.

I höstas genomförde Mölndals Gofklubb ett projekt som vi nu fått ett litet pris för. Några medlemmar i klubben såg att det kom många ensamkommande barn och ungdomar från olika krigsdrabbade länder till Mölndals kommun, och gav förslaget att klubben skulle göra något positivt för dem.

Styrelsen ställde sig direkt bakom förslaget, och med hjälp av ideélla krafter kunde ungdomar från t.ex. Afghanistan, Somalia och Syrien prova på golf för första gången i sina liv. Det är detta projekt som Goffrämjandet nu uppmärksammat genom att ge ett pris om 5 000 kronor till klubben.

Priset lämnades över den 20 mars i Lund, till vår tränare Claes Bergendahl. Projektet kommer att fortsätta under 2016, och kommer också breddas för att involvera andra ungdomar i närområdet som av olika anledningar inte haft möjlighet och förutsättningar att testa på golf.

Svensk Golf uppmärksammade priset, du kan läsa artikeln här

Fler artiklar