Provisorisk green hål 14 B under ombyggnation av hål 18 !!

Pga ombyggnation av green på hål 18 så är hålet avstängt och en provisorisk green är under arbete.

Du ombeds därför spela hål 14 B tills den provisoriska greenen på hål 18 är färdigställd.
Ytterligare information om hur arbetet fortskrider på hål 18 kommer att publiceras på hemsidan.

Kommentarer

Fler artiklar