Provisorisk green hål 14 B under ombyggnation av hål 18 !!

Pga ombyggnation av green på hål 18 så är hålet avstängt och en provisorisk green är under arbete.

Du ombeds därför spela hål 14 B tills den provisoriska greenen på hål 18 är färdigställd.
Ytterligare information om hur arbetet fortskrider på hål 18 kommer att publiceras på hemsidan.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Driving Range MöGK 2022-07-05
Kampanjerbjudande nya medlemmar 2022-07-04
Driving Range MöGK 2022-06-12
Majblomman - 12 maj 2022-05-13
Greenfeekontroller 2022-05-09