Lokala regler 2023

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

Banmarkering   Betyder   Regel  
Vit Out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Gul Gult pliktområde 17
Blå Onormal banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 

Out of bounds (Regel 18.2)

  1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.
  2. Vid spel av hål 13 är en boll liggande till höger om de vita pinnarna på höger sida out of bounds. Dessa pinnar behandlas som föremål för banans gräns under spel av hål 13. Vid spel av alla andra hål är de oflyttbara tillverkade föremål.

 

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

  1. a) Droppzoner
  2. Om en boll är i det röda pliktområdet till höger på hål 7 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen i svackan. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3
  3. Om en boll är i det röda pliktområdet på hål 11 inklusive när det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas blev liggande i pliktområdet, har spelaren dessa lättnadsalternativ var och en med ett slags plikt: Ta lättnad enligt Regel 17.1 eller som ett extra alternativ droppa en boll i droppzonen på vänster sida efter bron. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3

 

 Onormala banförhållanden (Regel 16)

a) Mark under arbete (MUA)

  • Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten
  • Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
  • Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.
  • Myrstackar

b) Oflyttbara tillverkade föremål

        Avståndsmarkeringar.

 

Avbryta spelet (Regel 5.7)

Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b.

 

Transportmedel (Regel 4.3)

Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen.

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål.