Banguiden är under uppbyggnad.

1

Par
4
Index
13
Vit
315m
Gul
315m
Blå
280m
Röd
237m
Orange
187m

1

Par
4
Index
13
Vit
315m
Gul
315m
Blå
280m
Röd
237m
Orange
187m

Välj taktik

Inga större problem här, bred fairway och ofta medvind. Optimalt att slå ca 175 meter från gul tee och ca 110 meter från röd tee, för att hamna uppe på platån och slippa nedförsläge i slänten.

Tänk på att greenen ligger upphöjd, även om det inte ser ut så, kan vara bra med en extra klubba på inspelet. För den som slår långt är det fördelaktigt att utnyttja slänten och rulla ner i "dalen" för ett kortare inspel.