Tema Träning 2020

Tema träning 2020

 

I vecka 11+12+13+14+19+20+21+22+23

          +24+25+28+29+30+31+32+34

          +35+36+37+38+39+40+41+43

          +44+45+46

Teman är följande: Måndag kl.13-14 och Torsdag kl.18:30-19:30

Vecka 11/20/25/32/37= Driver

Vecka 12/21/28/38/43= Träklubbor

Vecka 13/22/29/34/39/44= Järn

Vecka 14/23/30/35/40/45= Närspel- chip, pitch, bunker

Vecka 19/24/31/36/41/46= Puttning

Alla träningstillfällen kostar kr100:- pr person pr gång, eller ett Tematräningskort kr.3800:-